De Superheldenaanpak

Lessen in de klas

- Samenwerken en overleggen
- Leiden en volgen

Lessen in de speelzaal

"Interactie tussen kinderen
zichtbaar maken met
fysieke oefeningen."

Training van leerkrachten

"De leerkrachten kunnen de
superheldenaanpak toepassen
in de dagelijkse praktijk"

Video2019-07-16T15:04:47+02:00

Oefeningen
Een aantal oefeningen zijn op video vastgelegd. Dit geeft een indruk welke oefeningen de klas zou kunnen doen.
Dit hangt af van de hulpvraag en/ of het programma van de klas.