Werkwijze
Orka op school bestaat uit lessen, coaching of instrumenten gericht op kennis, vaardigheden en attitude van de leerkrachten. Het doel is om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief).
lees verder

Relatiediagram
Het relatiediagram is het middel om relaties in de klas zichtbaar te maken. In één overzicht bekijken welke positie de kinderen in de klas hebben.
lees verder

Preventief
Fysieke lessen waarbij oefeningen worden ingezet om de interactie in de klas te observeren. Vervolgens geven de leerkracht en trainer feedback aan kinderen over de keuzes die gemaakt worden.
lees verder

Waar staat Orka voor?
Orka staat voor lessen waarin fysieke oefeningen worden ingezet om interactie te observeren.
Tijdens elke oefening geven de trainer en leerkracht feedback aan de kinderen over de keuzes die de kinderen maken.

Preventief
De nadruk bij preventieve trajecten wordt gelegd bij lessen in de klas en/ of speelzaal. De leerkracht en trainer kiezen oefeningen die inspelen op groepsvorming, samenwerken, overleggen, verschillende keuzes maken bij uitdagingen.

Bij elke les wordt vanuit een doel gewerkt. Vervolgens worden fysieke oefeningen ingezet om de interactie te observeren. Tijdens en na de oefeningen coachen de trainer en leerkracht de kinderen over de keuzes die gemaakt worden.
lees verder

Curatief
De nadruk bij curatieve trajecten wordt gelegd bij coaching van de leerkracht.
In het intakegesprek stelt de leerkracht een leervraag op. Vervolgens wordt een keuze gemaakt hoe de werkwijze ‘’gewenst gedrag in de klas’’ wordt ingezet door de leerkracht. Dit gebeurt middels coaching bij observaties en lessen met de klas. Bij deze vorm van begeleiding staat gedragsinstructie en verwachtingen uitspreken centraal.
lees verder

21st century skills
De lessen kunnen ingericht worden met vaardigheden van de 21st century skills. De oefeningen richten zich op de vaardigheden zelfregulering, sociale vaardigheden, samenwerken en communiceren.